ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
Ημερομηνία Διακήρυξης 16-03-2018
Αριθμός Διακήρυξης 1323/2018
ΑΔΑ 6ΦΜΔΟΡ1Π-6Η3
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 29-03-2018 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear