ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΤΥΠΟΥ LR6 (AA) (A.Δ. Γ13/16-4-18) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΤΥΠΟΥ LR6 (AA) (A.Δ. Γ13/16-4-18)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 300 τεμ. ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΤΥΠΟΥ LR6 (AA)
Αριθμός Εντολής Γ13/16-04-2018
ΑΔΑ ΨΕΛΗΟΡ1Π-3ΜΔ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 09-05-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear