ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΤΥΠΟΥ LR14 (C) – LR3 (AAA) (Α.Δ. Γ24/10-9-18) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΤΥΠΟΥ LR14 (C) – LR3 (AAA) (Α.Δ. Γ24/10-9-18)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΤΥΠΟΥ LR14 (C) [60 τεμ.] - LR3 (AAA) [500 τεμ.] για ΕΚΑΒ Λαμίας
Αριθμός Εντολής Γ24/10-09-2018
ΑΔΑ Ω9ΔΘΟΡ1Π-Π4Ε
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 24-09-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear