ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ LR6 (AA) για ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Γ21/18-9-19) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ LR6 (AA) για ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Γ21/18-9-19)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 500 τεμ. ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ LR6 (AA) για ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΑΜΙΑΣ
Αριθμός Εντολής Γ21/18-09-2019
ΑΔΑ 6ΙΜ9ΟΡ1Π-4Ψ0
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 03-10-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear