ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΑΑ ΚΑΙ ΑΑΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡ/ΤΟΣ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΑΥΤΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΑΑ ΚΑΙ ΑΑΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡ/ΤΟΣ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΑΥΤΟΥ

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΑΑ ΚΑΙ ΑΑΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡ/ΤΟΣ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΑΥΤΟΥ
Αριθμός Εντολής 190/10-07-2020
ΑΔΑ Ω6ΘΗΟΡ1Π-ΞΙΝ
ΑΔΑΜ 20PROC007039942
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 29-07-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear