ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΣΥΣΚΕΥΩΝ) ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ 7ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ. – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΣΥΣΚΕΥΩΝ) ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ 7ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ.

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ LR 14-C,LR-6(AA),LR- 3(AAA),GR2032-3V ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΣΥΣΚΕΥΩΝ) ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΤΟΥ
ΕΚΑΒ 7ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ.
Αριθμός Εντολής Ν10/14-03-2022
ΑΔΑ 6ΚΩΑΟΡ1Π-Α3Φ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 17-08-2022 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear