ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ CR2032 3V – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ CR2032 3V

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Μπαταρίες Αλκαλικές CR2032 3V 50τεμ.
Αριθμός Εντολής 19/20-01-2020
ΑΔΑ ΩΔ2ΟΟΡ1Π-ΖΧΚ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 22-04-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear