ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή 1. ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ LR 14C 100TMX
2. ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ CR 123A 200TMX
Αριθμός Εντολής 24/02-02-2021
ΑΔΑ ΨΦΕΥΟΡ1Π-ΣΜ6
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 15-03-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear