ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Μπαταρίες Αλκαλικές 1,5V LR6 (για φορητά οξύμετρα Viament,edan,nonin) 400τεμ.
Μπαταρίες Αλκαλικές 1,5V LR3 (για Σακχαρόμετρα) 200τεμ.
Αριθμός Εντολής 38/21-01-2019
ΑΔΑ 6ΛΝΖΟΡ1Π-5ΟΔ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-04-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear