ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
Αριθμός Εντολής 128/06-09-2018
ΑΔΑ Ω9ΤΨΟΡ1Π-65Λ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 27-09-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear