ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ 1,5V LR3 & LR6 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ 1,5V LR3 & LR6

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Μπαταρίες Αλκαλικές 1,5V LR3 300τεμ.
Μπαταρίες Αλκαλικές 1,5V LR6 300τεμ.
Αριθμός Εντολής 18/20-01-2020
ΑΔΑ ΨΓ4ΚΟΡ1Π-ΘΣΞ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 22-04-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear