Προμήθεια ακροφύσιου με αισθητήρα για οξύμετρο NELLCOR N – 20PA για τις ανάγκες του Παραρτήματος ΕΚΑΒ Μυτιλήνης και των Τομέων αυτού – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ακροφύσιου με αισθητήρα για οξύμετρο NELLCOR N – 20PA για τις ανάγκες του Παραρτήματος ΕΚΑΒ Μυτιλήνης και των Τομέων αυτού

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟΥ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΓΙΑ ΟΞΥΜΕΤΡΟ(ΝΕLLCOR N-20 PA) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΑΥΤΟΥ
Ημερομηνία Διακήρυξης 07-03-2019
Αριθμός Διακήρυξης 32/2019
ΑΔΑ 6Υ3ΗΟΡ1Π-174
ΑΔΑΜ 19PROC004820572
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 23-04-2019 - Ωρα 14:00μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear