Προμήθεια αισθητήρων πίεσης καυσαερίων για τα ασθενοφόρα οχήματα του ΕΚΑΒ Χίου (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια αισθητήρων πίεσης καυσαερίων για τα ασθενοφόρα οχήματα του ΕΚΑΒ Χίου (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

-- ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ --
Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Προμήθεια αισθητήρων πίεσης καυσαερίων για τα ασθενοφόρα οχήματα του ΕΚΑΒ Χίου (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΕ ΑΕ 148/03-06-2020)
Αριθμός Εντολής 177/02-07-2020
ΑΔΑ ΨΥ41ΟΡ1Π-ΟΩ9
ΑΔΑΜ 20PROC006963428
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-07-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear