ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΠΑΛΜΙΚΑ ΟΞΥΜΕΤΡΑ ΤΥΠΟΥ Ν-20 ΝELLCOR ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Β38/30-8-17) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΠΑΛΜΙΚΑ ΟΞΥΜΕΤΡΑ ΤΥΠΟΥ Ν-20 ΝELLCOR ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Β38/30-8-17)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 15 ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΠΑΛΜΙΚΑ ΟΞΥΜΕΤΡΑ ΤΥΠΟΥ Ν-20 ΝELLCOR ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 01-09-2017
Αριθμός Διακήρυξης Β38/2017
ΑΔΑ ΩΩΜ3ΟΡ1Π-ΤΥΜ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-09-2017 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear