ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ SpO2 / SpCO ΕΚΑΒ 4ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ SpO2 / SpCO ΕΚΑΒ 4ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ SpO2 / SpCO ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΥΠΟΥ MASIMO SET RAINBOW ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ
Αριθμός Εντολής 196/07-09-2020
ΑΔΑ 64Σ9ΟΡ1Π-Φ9Α
ΑΔΑΜ 20REQ007384427
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 23-10-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear