ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΗ-1049 VW ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΗ-1049 VW ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΗ-1049 VW ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 18-07-2019
Αριθμός Διακήρυξης 142/2019
ΑΔΑ Ψ7ΘΜΟΡ1Π-7Ε1
ΑΔΑΜ 19PROC005356629
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 07-08-2019 - Ωρα 14:00 μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear