ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (ΤΟΥΡΝΙΚΕ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡ/ ΤΟΣ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (ΤΟΥΡΝΙΚΕ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡ/ ΤΟΣ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (ΤΟΥΡΝΙΚΕ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡ/ ΤΟΣ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Αριθμός Εντολής 82/24-04-2020
ΑΔΑ 60Ω2ΟΡ1Π-ΨΣ0
ΑΔΑΜ 20PROC007299037
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 25-09-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear