Προμήθεια αυτόματου πλυντηρίου ασθενοφόρων οχημάτων ΑΕ 536/21-10-20222 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια αυτόματου πλυντηρίου ασθενοφόρων οχημάτων ΑΕ 536/21-10-20222

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή Διαγωνισμός για την προμήθεια και την εγκατάσταση ενός (1) αυτόματου πλυντηρίου ασθενοφόρων οχημάτων.
Ημερομηνία Διακήρυξης 13-01-2023
Αριθμός Διακήρυξης 1/2023/2023
ΑΔΑ Ψ6ΨΕΟΡ1Π-961
ΑΔΑΜ 23PROC011980720 2023-01-23
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 02-02-2023 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Αρχείο PDF pdf
Bear