Προμήθεια Αυτόματοι Απινιδωτές AED – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια Αυτόματοι Απινιδωτές AED

-- ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ --
Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Αυτόματοι Απινιδωτές AED
Ημερομηνία Διακήρυξης 04-07-2017
Αριθμός Διακήρυξης 4406/2017
ΑΔΑ ΨΒΑΜΟΡ1Π-35Δ
ΑΔΑΜ 17PROC001634171
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 17-07-2017 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear