ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΧΕΝΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ( ΚΟΛΑΡΑ ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΧΕΝΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ( ΚΟΛΑΡΑ ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΧΕΝΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ( ΚΟΛΑΡΑ ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 10-06-2019
Αριθμός Διακήρυξης 116/2019
ΑΔΑ Ψ9ΡΘΟΡ1Π-ΗΑ3
ΑΔΑΜ 19PROC005373493
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 09-08-2019 - Ωρα 14:00 μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear