ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΧΕΝΙΚΩΝ ΚΟΛΑΡΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΧΕΝΑ) ΓΙΑ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Β26/6-6-17) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΧΕΝΙΚΩΝ ΚΟΛΑΡΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΧΕΝΑ) ΓΙΑ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Β26/6-6-17)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 50 ΑΥΧΕΝΙΚΩΝ ΚΟΛΑΡΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΧΕΝΑ) ΓΙΑ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ σύμφωνα με επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές
Ημερομηνία Διακήρυξης 08-06-2017
Αριθμός Διακήρυξης Β26/2017
ΑΔΑ Ω92ΝΟΡ1Π-Ο7Ρ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 22-06-2017 - Ωρα 10.00 π.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear