ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΧΕΝΙΚΩΝ ΚΟΛΑΡΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΧΕΝΙΚΩΝ ΚΟΛΑΡΩΝ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΑΥΧΕΝΙΚΑ ΚΟΛΛΑΡΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 150τεμ.
Αριθμός Εντολής 197/06-11-2020
ΑΔΑ ΨΦ8ΛΟΡ1Π-Ξ95
ΑΔΑΜ 20PROC007670892
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 27-11-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear