ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΧΕΝΙΚΩΝ ΚΟΛΑΡΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΧΕΝΙΚΩΝ ΚΟΛΑΡΩΝ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΥΧΕΝΙΚΑ ΚΟΛΛΑΡΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ & ΠΑΙΔΙΚΑ (ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ)
Αριθμός Εντολής 29/22-01-2020
ΑΔΑ 9ΨΣΥΟΡ1Π-7Τ4
ΑΔΑΜ 20PROC006470243
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 02-04-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear