Προμήθεια Αεροσυμπιεστή και Πλυστικό-Πιεστικό Μηχάνημα – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια Αεροσυμπιεστή και Πλυστικό-Πιεστικό Μηχάνημα

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Προμήθεια Αεροσυμπιεστή Τεμάχια 1
Πλυστικό-Πιεστικό Μηχάνημα Τεμάχια 1

Πιθανή Δαπάνη 300,00 € με ΦΠΑ 24%
Ημερομηνία Διακήρυξης 08-06-2018
Αριθμός Διακήρυξης 3872/2018
ΑΔΑ ΩΦΨΤΟΡ1Π-2ΗΑ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 21-06-2018 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear