ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΕΡΟΝΑΡΘΗΚΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΕΡΟΝΑΡΘΗΚΩΝ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή 1) ΑΕΡΟΝΑΡΘΗΚΕΣ ΣΕΤ (4τμχ) ΕΝΗΛΙΚΩΝ 5τεμ.
2) ΑΕΡΟΝΑΡΘΗΚΕΣ ΣΕΤ (4τμχ) ΠΑΙΔΩΝ 5τεμ.
Αριθμός Εντολής 425/23-08-2017
ΑΔΑ ΩΕΦΧΟΡ1Π-30Κ
ΑΔΑΜ 17PROC002048617
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 17-10-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear