Προμήθεια Αερονάρθηκων άνω και κάτω άκρων (ΑΕ 27) ΕΕΕΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια Αερονάρθηκων άνω και κάτω άκρων (ΑΕ 27) ΕΕΕΣ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή Προμήθεια Αερονάρθηκων άνω και κάτω άκρων (ΑΕ 27) ΕΕΕΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 28-02-2022
Αριθμός Διακήρυξης 09/2022
ΑΔΑ 63Λ7ΟΡ1Π-Ρ4Ε
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 15-03-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear