ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΕΡΟΝΑΡΘΗΚΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΕΡΟΝΑΡΘΗΚΩΝ

-- ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ --
Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΕΡΟΝΑΡΘΗΚΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (11 ΣΕΤ των 4 τμχ.)
ΑΕΡΟΝΑΡΘΗΚΕΣ ΠΑΙΔΩΝ (5 ΣΕΤ των 4 τμχ.)
Αριθμός Εντολής 25/22-01-2020
ΑΔΑ ΩΙΝ0ΟΡ1Π-57Ζ
ΑΔΑΜ 20PROC006557826
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 22-04-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear