ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΕΡΟΝΑΡΘΗΚΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΕΡΟΝΑΡΘΗΚΩΝ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή 1) ΑΕΡΟΝΑΡΘΗΚΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (11 ΣΕΤ των 4 τμχ.)
2) ΑΕΡΟΝΑΡΘΗΚΕΣ ΠΑΙΔΩΝ (5 ΣΕΤ των 4 τμχ.)
Αριθμός Εντολής 25/22-01-2020
ΑΔΑ 64ΡΠΟΡ1Π-1ΗΤ
ΑΔΑΜ 20PROC006475257
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-04-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear