ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΕΡΟΝΑΡΘΗΚΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΕΡΟΝΑΡΘΗΚΩΝ

-- ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ --
Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή 1) ΑΕΡΟΝΑΡΘΗΚΕΣ ΣΕΤ (4τμχ) ΕΝΗΛΙΚΩΝ 5τεμ.
2) ΑΕΡΟΝΑΡΘΗΚΕΣ ΣΕΤ (4τμχ) ΠΑΙΔΩΝ 5τεμ.
Αριθμός Εντολής 425/23-08-2017
ΑΔΑ 6ΦΣΑΟΡ1Π-Ψ59
ΑΔΑΜ 17PROC002428687
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 27-12-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear