ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΕΡΟΝΑΡΘΗΚΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΕΡΟΝΑΡΘΗΚΩΝ

-- ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ --
Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή 1) ΑΕΡΟΝΑΡΘΗΚΕΣ ΣΕΤ 4τμχ. ΕΝΗΛΙΚΩΝ 5τεμ.
2) ΑΕΡΟΝΑΡΘΗΚΕΣ ΣΕΤ 4τμχ. ΠΑΙΔΩΝ 5τεμ.
Αριθμός Εντολής 425/23-08-2017
ΑΔΑ ΩΗΑΗΟΡ1Π-ΖΧΘ
ΑΔΑΜ 17PROC002211400
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 20-11-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear