ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ADBLUE – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ADBLUE

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ADBLUE (ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΜΑ ΟΥΡΙΑΣ)
Αριθμός Εντολής 5/16-02-2018
ΑΔΑ 73ΥΤΟΡ1Π-ΑΗΦ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 28-02-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear