ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ AdBlue (μη τοξικό διάλυμα ουρίας) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ AdBlue (μη τοξικό διάλυμα ουρίας) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Παράρτημα 10:Παράρτημα Τρίπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ AdBlue (μη τοξικό διάλυμα ουρίας) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Αριθμός Εντολής 489/17-04-2019
ΑΔΑ Ψ9Φ5ΟΡ1Π-8Ι4
ΑΔΑΜ 19PROC004813310
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 03-05-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear