ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ADBLUE ΚΑΙ ΜΑΚΤΡΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ADBLUE ΚΑΙ ΜΑΚΤΡΩΝ

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ADBLUE ΚΑΙ ΜΑΚΤΡΩΝ
Αριθμός Εντολής 143 & 146/22-10-2018
ΑΔΑ 7ΣΑ0ΟΡ1Π-ΞΞΡ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-11-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear