ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ADBLUE ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Δ14/7-9-21) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ADBLUE ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Δ14/7-9-21)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1.500LT ADBLUE ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΛΑΜΙΑΣ
Αριθμός Εντολής Δ14/07-09-2021
ΑΔΑ Ω16ΦΟΡ1Π-ΩΨΨ
ΑΔΑΜ 21PROC009232954
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 01-10-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear