Προμήθεια adblue για τα ασθενοφόρα του Παραρτήματος ΕΚΑΒ Λάρισας και των τομέων του – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια adblue για τα ασθενοφόρα του Παραρτήματος ΕΚΑΒ Λάρισας και των τομέων του

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ADBLUE (Μη τοξικό διάλυμα ουρίας πλήρως συμβατό με την προδιαγραφή ISO 22231).
3.100 λίτρα σε συσκευασία των δέκα (10) λίτρων.
Εκτιμώμενη αξία σύμβασης 2.480,00€ + ΦΠΑ 24%
Αριθμός Εντολής 109/11-10-2021
ΑΔΑ ΩΗΡ1ΟΡ1Π-ΣΚΠ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 29-10-2021 - Ωρα 14.30
Αρχείο PDF pdf
Bear