ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ AdBLUE για ΑΣΘ/ΡΑ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Δ14/8-4-19) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ AdBLUE για ΑΣΘ/ΡΑ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Δ14/8-4-19)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1.100LT AdBLUE για ΑΣΘ/ΡΑ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ
Αριθμός Εντολής Δ14/08-04-2019
ΑΔΑ Ρ2Ο6ΟΡ1Π-ΕΙΞ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 03-05-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear