ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ADBLUE – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ADBLUE

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ADBLUE (μη τοξικό διάλυμα ουρίας) πλήρως συμβατό με την προδιαγραφή κατά ISO 22241 σε δοχείο των 10lt με σωληνάκι 70τεμ.
Αριθμός Εντολής 104/05-10-2022
ΑΔΑ ΩΔΡ8ΟΡ1Π-ΓΓ7
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 17-10-2022 - Ωρα 13:00
Αρχείο PDF pdf
Bear