ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ADBLUE – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ADBLUE

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ADBLUE (10 lit) 50τεμ.

Αριθμός Εντολής 95/02-04-2019
ΑΔΑ 9Ο5ΧΟΡ1Π-57Φ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-05-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear