ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ SWAZ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ
Αριθμός Εντολής 13/12-03-2018
ΑΔΑ Ω9Ι5ΟΡ1Π-Α1Γ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 23-03-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear