ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑΣ ΤΟΙΧΟΝΤΟΥΛΑΠΑΣ
Αριθμός Εντολής 12/07-03-2018
ΑΔΑ 6Σ24ΟΡ1Π-2ΧΛ
ΑΔΑΜ 18REQ002764498
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 19-03-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear