ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 3 ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ ΓΙΑ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. 10/2017) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 3 ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ ΓΙΑ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. 10/2017)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 3 ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ ΓΙΑ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 23-06-2017
Αριθμός Διακήρυξης 10/2017/2017
ΑΔΑ 6ΦΔΕΟΡ1Π-ΣΝ1
ΑΔΑΜ 17PROC001576443
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 11-07-2017 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear