ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ STAR-Z 25/2
Αριθμός Εντολής 11/05-03-2018
ΑΔΑ 6Λ9ΙΟΡ1Π-ΙΜΨ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-03-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear