ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2 ΠΑΡΜΠΡΙΖ κλπ αντ/κών και ΑΝΤ/ΣΗ ΤΩΝ σε ασθ/ρα ΕΚΑΒ Λαμίας (ΑΔ. Α21 κ΄ Α22/21-6-18) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2 ΠΑΡΜΠΡΙΖ κλπ αντ/κών και ΑΝΤ/ΣΗ ΤΩΝ σε ασθ/ρα ΕΚΑΒ Λαμίας (ΑΔ. Α21 κ΄ Α22/21-6-18)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2 ΠΑΡΜΠΡΙΖ κλπ αντ/κών και ΑΝΤ/ΣΗ ΤΩΝ σε ασθ/ρα ΚΗΙ 3467 (FIAT DUCATO) και ΚΗΙ 6931 (CITROEN JUMPER) ΕΚΑΒ Λαμίας
Αριθμός Εντολής Α21 κ΄ Α22/21-06-2018
ΑΔΑ ΨΚΚ6ΟΡ1Π-ΑΕΡ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 29-06-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear