ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1)ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥFOLYS POWERFLE 3LT & 2) ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ ΚΟΚΚΙΝΟ-ΠΡΑΣΙΝΟ, ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1)ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥFOLYS POWERFLE 3LT & 2) ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ ΚΟΚΚΙΝΟ-ΠΡΑΣΙΝΟ, ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1)ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥFOLYS POWERFLE 150 ΛΙΤΡΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 3LT &
2) ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ ΚΟΚΚΙΝΟ-ΠΡΑΣΙΝΟ, ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ
Ημερομηνία Διακήρυξης 31-07-2019
Αριθμός Διακήρυξης 10961/2019
ΑΔΑ ΩΗ4ΚΟΡ1Π-6ΜΞ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 20-08-2019 - Ωρα 10:00 ΠΜ
Αρχείο PDF pdf
Bear