ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1)BOΛΑΝ ΔΙΠΛΗΣ ΜΑΖΑΣ 2)ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ 3)ΡΟΥΛΕΜΑΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1)BOΛΑΝ ΔΙΠΛΗΣ ΜΑΖΑΣ 2)ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ 3)ΡΟΥΛΕΜΑΝ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1)BOΛΑΝ ΔΙΠΛΗΣ ΜΑΖΑΣ
2)ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ
3)ΡΟΥΛΕΜΑΝ
Ημερομηνία Διακήρυξης 21-06-2019
Αριθμός Διακήρυξης 54Τ/07-05-2019/2019
ΑΔΑ ΨΠΔΕΟΡ1Π-ΥΥ4
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 26-06-2019 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear