ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1) Σετ φαράσι και βούρτσα 2) Λευκαντική σκόνη καθαρισμού επιφανειών – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1) Σετ φαράσι και βούρτσα 2) Λευκαντική σκόνη καθαρισμού επιφανειών

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
1) Σετ φαράσι και βούρτσα
2) Λευκαντική σκόνη καθαρισμού επιφανειών
Ημερομηνία Διακήρυξης 01-06-2018
Αριθμός Διακήρυξης 21 Λ/16-05-2018/2018
ΑΔΑ 615ΑΟΡ1Π-ΞΨΙ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-06-2018 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear