ΠΡΟΜHΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΩΝ XEΙΡΟΣ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ UHF – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜHΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΩΝ XEΙΡΟΣ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ UHF

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜHΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΩΝ XEΙΡΟΣ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ UHF
Ημερομηνία Διακήρυξης 10-07-2023
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 389/2023
ΑΔΑ Ψ90ΒΟΡ1Π-ΨΦΧ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 28-07-2023 - Ωρα 11:00
Αρχείο PDF pdf
Bear