ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ, 2ΗΖ, 2ΜΤ ΚΥ ΕΚΑΒ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ, 2ΗΖ, 2ΜΤ ΚΥ ΕΚΑΒ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ, 2ΗΖ, 2ΜΤ ΚΥ ΕΚΑΒ
Ημερομηνία Διακήρυξης 08-10-2018
Αριθμός Διακήρυξης 38/18/2018
ΑΔΑ Ψ6Ζ1ΟΡ1Π-5ΞΖ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 22-10-2018 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear