ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ
Ημερομηνία Διακήρυξης 03-06-2020
Αριθμός Διακήρυξης 78/20/2020
ΑΔΑ 6Ν13ΟΡ1Π-ΘΣΑ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 15-06-2020 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear