ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΦΟΡΗΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΤΗΡΩΝ DRAGER – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΦΟΡΗΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΤΗΡΩΝ DRAGER

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΦΟΡΗΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΤΗΡΩΝ DRAGER
AKKUPACK (1000MAH)
FILTER 1/8 L=31mm
PRESSURE REGULATOR
ΕΡΓΑΣΙΑ & ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Αριθμός Εντολής 85/18-05-2018
ΑΔΑ ΨΠΘ5ΟΡ1Π-ΦΚ3
ΑΔΑΜ 18PROC003300389
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 03-07-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear